Over dit meldpunt

Meldpunt voedselclaims is een initiatief van Questionmark in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Questionmark is een onafhankelijke denktank die streeft naar een voedselomgeving die een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem ondersteunt.

Verduurzaming van het voedselsysteem moet transparant en eerlijk gebeuren. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat duurzaamheidsclaims op eten en drinken kloppen. Dit meldpunt creëert overzicht van duurzaamheidsclaims op voedselproducten en draagt daarmee bij aan een eerlijke en duurzame voedselomgeving.

Wil je meer weten over Questionmark? Bekijk de Questionmark website.